Persondataforordning

Privatlivspolitik

Sydsjællands Tekstil-laug behandler personoplysninger og skal derfor overholde persondataforordningen og principper for god databehandlings-skik. Derfor har Sydsjællands Tekstil-laug vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan Sydsjællands Tekstil-laug behandler personoplysninger, således at der sikres en lovlig behandling.

Sydsjællands Tekstil-laug behandler udelukkende relevante og nødvendige personoplysninger ud fra foreningens legitime interesser, dvs. for at kunne opkræve kontingent, sende nyhedsbreve samt sende beskeder til medlemmerne via mails/postadresse/telefon.

Sydsjællands Tekstil-laug behandler flg. personoplysninger: navn, adresse, telefonnummer, mailadresse. Alle oplysninger om dig slettes max. 3 mdr. efter, at dit medlemskab i foreningen er ophørt.

Sydsjællands Tekstil-laug udviser forsigtighed med billeder af medlemmer på hjemmesiden. Disse vil blive behandlet som personoplysninger, og der vil derfor ved portrætbillede (billede af en eller flere genkendelige personer) blive indhentet samtykke til at billedet må lægges op på hjemmesiden.

Når Sydsjællands Tekstil-laug behandler dine oplysninger, har du ifølge persondataforordningen en række rettigheder. Du har ret til at blive oplyst om, at Sydsjællands Tekstil-laug behandler oplysninger om dig – det er det, du bliver oplyst om i denne privatlivspolitik. Du har ret til at få indsigt i de oplysninger Sydsjællands Tekstil-laug behandler om dig, du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget og du har ret til at få oplysninger om dig slettet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til bestyrelsen i Sydsjællands Tekstil-laug.

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 14. oktober 2019.

For dig der er vild med tekstilhåndværk